Tjänster

Vårt koncept är att erbjuda en helhet, från idé till färdig produkt. Det gör vi genom att: tillverka i vår egenverkstad i styckebitar eller serie produktion, delvis lägga ut jobb till underleverantörer och därefter slutarbeta i egen verkstad. Därmed kan produkterna med flera moment leverera snabbare till kostnadseffektiva priser.

Vi arbetar också i projekt med tekniska och logistiska lösningar. Vår produktion är styrd med hjälp av fastställda kvalitetsrutiner där systematiska kontrollmoment ingår. Våra process flöden följer konstruktions anvisningar och består bland annat av följande operationer: kapning, borrning, svarvning, fräsning, slipning och montering. Detta gäller även: rund-hål, centerless och planslipning.